Tạp chí The Economist: Việt Nam đã đem tới cho thế giới một mô hình đáng ngưỡng mộ khi vượt qua chiến tranh, chia rẽ, nghèo đói, cô lập và tăng trưởng mạnh mẽ nhưng đồng đều để đạt tới mức thu nhập trung bình của thế giới.

Nửa chặng đường từ đói nghèo tới thịnh vượng