Nước mắt ngày sum họp lăn dài trên nhiều khuôn mặt của cả phạm nhân và những người thân, như muốn nói họ khát khao được ở bên nhau để chia sẻ những vui buồn.