Với nhiều hoạt động bên lề đặc sắc kéo dài trong bốn ngày, lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Obama thực sự là ngày hội của người dân Mỹ.