Ngày 8-10, Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên-Môi trường - TN-MT - Phú Thọ) đã có kết quả phân tích mẫu nước thải được lấy mới đây tại Công ty Miwon VN.