Kỹ sư Phạm Thành Đúng, Trưởng phòng Quản lý khoa học, Vườn quốc gia Côn Đảo đã nuôi thành công loài bồ câu Nicoba - Caloenas nicobarica quý hiếm. Kỹ sư Phạm Thành Đúng đã nuôi được con bồ câu non bắt ngoài thiên nhiên đến tuổi trưởng thành và đã đẻ trứng. Tuy nhiên, do điều kiện kinh phí hạn chế nên anh chưa thể theo dõi được nguyên nhân vì sao trứng không nở được