NDĐT - Tại chân núi Cà Bót - nơi 60 hộ đồng bào Cor, với 308 nhân khẩu thuộc thôn Trà Lạc, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) đang sống không yên bởi trên núi Cà Bót đã xuất hiện vết nứt dài khoảng 70 mét, có chỗ rộng hơn 1 mét.