NXB CAND vừa phát hành cuốn tiểu thuyết của Tất Phi Vũ, 44 tuổi, một nhà văn trẻ, tài hoa, tại huyện Hưng Hóa - Giang Tô - Trung Quốc. Anh giành giải thưởng văn học Lỗ Tấn năm 1995 - 1996.