Vào ngày đầu tháng 10, chúng tôi có mặt ở Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương (Hà Nội). Cảm giác đầu tiên là khuôn viên bệnh viện sao mà chật hẹp.