Hanoinet- Công ty sản xuất và lắp ráp ôtô Trường Hải (khu kinh tế mở Chu Lai, Núi Thành, Quảng Nam) vừa thông báo cắt giảm 30% số lao động ở nhiều bộ phận, tương ứng với gần 500 công nhân do gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh.