Ứng viên Barack Obama hôm 12/4 đã lên tiếng bảo vệ việc ông gọi các cử tri thuộc tầng lớp công nhân là những người ’’cay đắng’’, quả quyết rằng họ có mọi lý do để thất vọng.