Tất cả cơ quan an ninh Mỹ đang được huy động cho lễ nhậm chức của tân tổng thống và đây được coi là "sự kiện an ninh quốc gia đặc biệt". Họ hy vọng mọi thứ diễn ra tốt đẹp nhưng cũng chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.