Ứng viên đảng Dân chủ Barack Obama đang cố gắng từ bỏ thói quen hút thuốc trong khi tranh cử Tổng thống nhưng "đó không phải là một việc dễ dàng", nghị sĩ này thừa nhận.