VIT- Nhờ có sự ủng hộ của phụ nữ và các cử tri độc lập, ứng cử viên Đảng Dân chủ Barack Obama đã dẫn trước ứng cử viên Đảng Cộng hòa John McCain 4 điểm trong cuộc đua vào Nhà Trắng.