VIT - Nhà thiết kế nội thất nổi tiếng của Hollywood – ông Michael Smith – đã được gia đình Tổng thống Obama mời thiết kế lại Nhà Trắng.