Đại hội cổ đông bất thường của OCB thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 3.384 tỷ đồng.

Ông Ngô Hà Bắc (đứng thứ 3 từ trái qua). Ảnh: OCB

Theo nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường của Ngân hàng TMCP Phương Đông - OCB, cổ đông ngân hàng thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2011.

OCB sẽ tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng (tại thời điểm 20/7) lên 3.384 tỷ đồng thay vì 3.402 tỷ đồng như Nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 30/6.

Để thực hiện tăng vốn, OCB sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 4,11%; phát hành cổ phiếu từ thặng dư vốn và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ là 3,69%; phát hành bằng mệnh giá 15 triệu cổ phiếu cho cổ đông theo tỷ lệ 5%.

Đối với trả lãi trên vốn góp, theo quy định của ngân hàng Nhà nước, OCB không trả lãi trên vốn góp tính từ ngày góp vốn đến vốn điều lệ mới được đăng ký tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM như trước đây, đồng thời sẽ thu hồi phần lãi đã trả trên vốn góp đối với các cổ đông đã nhận trong năm 2010 và năm 2011 (nếu có).

OCB cũng cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn 1 năm kể từ khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Ngoài ra, đại hội cũng thông qua việc bầu bổ sung ông Ngô Hà Bắc, Chủ tịch công ty LBT tại Warsaw, Ba Lan làm thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2011-2015.

Nguồn DVT.vn