(VEN) - Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển (OECD) cảnh báo, các nước kinh tế phát triển, chậm nhất là sang năm, cần phải tiến hành giảm các chi phí xã hội và tăng thu thuế do “diễn biến nợ công rất không thuận lợi”.

Trong báo cáo tổng quan kinh tế nửa năm OECD cũng nêu ra việc cần thiết phải tăng lãi suất ở Mỹ, Anh và Canada vào cuối năm nay, do kinh tế thế giới đang dần được cải thiện. Pier Carlo Padoan, kinh tế gia của OECD cho rằng, không có nguy cơ lặp lại suy thoái, nhưng các nước thành viên OECD phải tiến hành các cuộc cải cách cơ cấu nhằm tăng năng suất của nền kinh tế. Đồng thời, nhà kinh tế này cũng cho rằng, tốc độ tăng trưởng kinh tế ở các nước phát triển sẽ cao hơn thời kỳ trước khủng hoảng. Điều mà OECD lo ngại chính là nợ công tiếp tục tăng. Đó là điều không thể chấp nhận được và có thể dẫn tới cuộc khủng hoảng nợ trong các nước phát triển. Bản báo cáo của OECD cũng nêu rõ, các chương trình giảm chi phí hiện nay ở nhiều nước thành viên OECD là chưa đủ để ngăn chặn đà phát triển bất lợi của nợ nần, nhất là trong trường hợp GDP tăng chậm hơn dự đoán./. ML (k2k)