Một cái làng nhỏ ở một tỉnh miền Trung, trong những cơn lũ dữ hằng năm, dân làng dần hiểu ngọn...