Giadinh.net - Tôi dừng "chuyện ấy" khi vợ mang thai tháng thứ 7. Mới 2 tháng phải "cai", nhưng tôi thấy rất bức xúc. Lo hơn là sau khi vợ sinh, phải "nhịn" thêm nhiều tháng nữa. Việc nhịn lâu như vậy có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không? Trung Dũng (Vinh, Nghệ An)