Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật yêu cầu Tổng thống George W. Bush và Lầu Năm Góc thường xuyên gửi báo cáo về kế hoạch rút quân khỏi Irắc lên Ủy ban Quân lực của Quốc hội Mỹ.