(VnMedia) - Hugh Hefner, đại lão gia của tạp chí Playboy nhận được lệnh sa thả bớt một số nhân viên nóng bỏng nếu không muốn bị phá sản.