(VietNamNet) - Một người Nhật gốc Hàn được cố TBT Nguyễn Văn Linh đặt tên Việt, người tư vấn chính sách cho VN trong ngày đầu Đổi mới và vẫn trăn trở về con đường phát triển của VN. Ông là GS. Hiroaki So.