Mặt vỉa hè cao hơn mặt đường khoảng 30cm mà các xe gắn máy cứ phải cố leo lên rồi lại nhảy chồm xuống. Nhưng chuyện bất tiện ấy chỉ diễn ra trong vài ngày...