Với số phiếu áp đảo (264 phiếu thuận trên tổng số 342 phiếu), ứng cử viên Yousuf Raza Gilani của đảng Nhân dân Pakixtan (PPP) đã được Quốc hội Pakixtan nhóm họp ngày 24/3 bầu làm Thủ tướng nước này.