Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 15 đã bầu Ban Chấp hành Đảng Bộ gồm 53 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, BCH Đảng bộ khóa mới đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Lê Trường Lưu (sn 1963) được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế khóa 15, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Lê Trường Lưu có trình độ Thạc sỹ Kinh tế Đại học Hành Chính.

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 1

(Nguồn: Thừa Thiên Huế online)

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2015 - 2020 là 2 đồng chí Nguyễn Văn Cao và Bùi Thanh Hà.

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 2

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 3

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 4

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 5

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 6

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 7

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 8

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 9

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 10

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 11

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 12

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 13

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 14

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 15

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 16

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 17

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 18

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 19

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 20

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 21

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 22

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 23

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 24

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 25

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 26

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 27

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 28

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 29

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 30

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 31

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 32

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 33

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 34

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 35

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 36

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 37

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 38

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 39

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 40

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 41

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 42

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 43

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 44

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 45

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 46

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 47

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 48

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 49

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 50

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 51

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 52

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 53

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 54

Danh sách Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới.

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 55

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 56

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 57

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 58

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 59

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 60

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 61

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 62

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 63

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 64

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 65

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 66

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 67

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 68

Bí thư Tỉnh ủy: Lê Trường Lưu

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 69

Các Phó Bí thư: - Nguyễn Văn Cao

- Bùi Thanh Hà

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 70

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 71

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 72

(Nguồn: Thừa Thiên Huế online)

Ong Le Truong Luu lam Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue khoa 15 - Anh 73

(Nguồn: Thừa Thiên Huế online)

Các bạn có thể theo dõi Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế TẠI ĐÂY .

N.K