Từ ngày 1/10/2014, ông Dũng thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc theo nguyện vọng cá nhân.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế (mã KLF ) vừa chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc KLF của ông Nguyễn Tiến Dũng theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 1/10/2014.

Ông Dũng sinh năm 1975, cử nhân kinh tế. Ông giữ chức Phó Tổng Giám đốc KLF kiêm Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC .

Trước đó, ông Dũng giữ chức Kế toán trưởng KLF từ ngày 16/9/2013 đến ngày 18/8/2014.

Hiện tại, KLF có ông Lê Thanh Dương là Phó Tổng Giám đốc.