Đồng Nai cần tiếp tục khẳng định vai trò của một tỉnh công nghiệp hàng đầu trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ngày 12/4, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến thăm và kiểm tra tình hình thực hiện Kết luận số 02 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 11 của Chính phủ tại tỉnh Đồng Nai. Tại buổi làm việc, ông Trương Tấn Sang biểu dương Đồng Nai về những kết quả đạt được trong quí I/2011; là một trong những địa phương có mức tăng trưởng kinh tế khá cao so với cả nước; công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 được thực hiện khá tốt. Ông Trương Tấn Sang cho rằng: Sức sản xuất của Đồng Nai, đặc biệt về công nghiệp còn rất lớn, Trung ương sẽ phối hợp với tỉnh giải quyết, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc do những bất cập về cơ chế gây ra. Ông Trương Tấn Sang cũng nhắc nhở Đồng Nai cần chú trọng các giải pháp trong đầu tư, cơ cấu hàng xuất khẩu có giá trị cao và xây dựng các ngành công nghiệp phụ trợ, giảm dần nhập siêu, quan tâm đến đào tạo nguồn nhân lực để vượt qua khó khăn, tiếp tục khẳng định vai trò của một tỉnh công nghiệp hàng đầu trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Thực hiện Kết luận số 02 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 11 của Chính phủ trong quý 1/2011, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đồng Nai tăng 13,1%, các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đều tăng so với cùng kỳ. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như tình hình thu hút đầu tư giảm, tình hình thiếu điện còn trầm trọng, tiến độ thi công một số công trình giao thông trọng điểm còn chậm, giá đền bù đất và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân trong diện giải tỏa chưa sát với tình hình cụ thể nên việc thu hồi đất làm hạ tầng các khu công nghiệp, các công trình phúc lợi của tỉnh còn chậm và nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp…/.