Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể có trưởng ban và ba phó ban.

Sáng 7/9, Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã ra mắt tại trụ sở Chính phủ.

Ban chỉ đạo này được định thành lập ngày 22/3, do Phó thủ tướng Vương Đình Huệ làm trưởng ban; ba phó trưởng ban gồm Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường và Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Võ Kim Cự.

Ong Vo Kim Cu lam pho ban chi dao doi moi va phat trien kinh te tap the - Anh 1

Ban chỉ đạo còn có 20 ủy viên là lãnh đạo của các bộ, ngành, cơ quan của Quốc hội, Ban kinh tế trung ương, Mặt trận Tổ quốc, hội Nông dân Việt Nam...

Theo quy định, Ban chỉ đạo có chức năng nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, giải pháp chiến lược nhằm đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; giúp Thủ tướng chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương trong quá trình thực hiện các quy định, kế hoạch phát triển liên quan đến lĩnh vực này.

Theo VNE