Từ 20/11 đến 25/11/2015, nhiều cổ đông của CTCP Dược phẩm OPC (HOSE: OPC) đã mua thành công toàn bộ số quyền mua đã đăng ký giao dịch trước đó. Cụ thể như sau:

OPC: Nhieu co dong da mua tong cong hon 1.4 trieu quyen mua cp - Anh 1

Tài liệu đính kèm:
20151202_20151202 - OPC - BCKQGD quyen mua co phieu cua co dong noi bo va nguoi lien quan.pdf