Sở GDCK TPHCM (HOSE) thông báo việc người có liên quan đến thành viên BKS kiêm GĐ Nghiên cứu phát triển CTCP Dược phẩm OPC (HOSE: OPC) đăng ký bán cổ phiếu

*Tên người thực hiện giao dịch: Huỳnh Thị Kim Anh *Mã chứng khoán giao dịch: OPC *Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Hà Đức Cường *Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: TV.BKS kiêm GĐ Nghiên cứu phát triển *Quan hệ của người thực hiện giao dịch với người có liên quan: Vợ *Số lượng cổ phiếu của người có liên quan đang nắm giữ: 15,000 cp (chiếm tỷ lệ 0.13%) *Số lượng cổ phiếu của người thực hiện giao dịch đang nắm giữ: 4,115 cp (chiếm tỷ lệ 0.04%) *Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4,000 cp *Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 115cp (chiếm tỷ lệ 0.001%) *Mục đích thực hiện giao dịch: sử dụng chi tiêu cho gia đình *Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 19/10/2009 đến ngày 19/01/2010.