(AutoNet) - Opel Flextreme - tên của chiếc concept đánh dấu bước phát triển của xe hơi chạy điện với ý tưởng phát triển hệ thống động lực E-Flex thế hệ mới