Phiên bản mới nhất của trình duyệt web này đã được phát hành ngày 8.10 với một số cải tiến đáng kể.