Orange France Telecom đã tham gia và chia sẻ kinh nghiệm tại 2 hội nghị khoa học về các vấn đề phát triển CNTT-TT tổ chức ngày 9 và 10/10/2008 tại Hà Nội.