Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa thông báo kết quả bán đấu giá hơn 25.8 triệu cp của Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam (OSCVN) với giá đấu thành công bình quân là 10,507 đồng/cp. Tổng giá trị thu về từ đợt đấu giá là hơn 271 tỷ đồng.