CTCP Pin ắc quy miền Nam (HOSE: PAC) báo lãi ròng hợp nhất quý 2/2013 đạt 19.5 tỷ đồng, tăng 58% so cùng kỳ.