Ngày 7/10/2008 là thời điểm đánh dấu chiếc TV thứ 300 triệu của Panasonic được xuất xưởng.