TV Plasma PV700 của Panasonic hiển thị màu sắc đẹp và sang.