Có lẽ chán những kiểu tóc thướt tha tiểu thư, Paris Hilton đã tự làm mới mình bằng kiểu tóc “có một không hai” như tổ quạ trên đầu đặc trưng của Amy Winehouse để đi dự tiệc.