Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc thông báo thỏa thuận tự do thương mại đã ký kết giữa Trung Quốc và Peru hồi tháng 3 sẽ tiếp tục có hiệu lực đến giữa năm 2009 nếu tình hình diễn ra như dự kiến.

Peru và Trung Quốc nhất trí mức thuế quan 0% đối v