Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) sẽ mua 3.000 phần mềm Microsoft Office Standard 2007 với tổng giá trị 26 tỷ đồng...