Đã cam kết với chính phủ Pháp sẽ không sa thải ai năm nay, nhưng nhà sản xuất xe hơi lớn nhất nước này là Peugeot-Citroen mới tuyên bố cho CEO của họ nghỉ việc.