Theo tờ trình ĐHĐCĐ thường niên, trong năm nay, CTCP Bất động sản Tài chính Dầu khí Việt Nam (HNX: PFL) đặt kế hoạch 450 tỷ đồng tổng doanh thu và 106.6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Tỷ lệ cổ tức 17%. Các chỉ tiêu này đều tăng mạnh so với năm 2010.

Cũng trong năm nay, công ty tập trung thực hiện 8 dự án trọng điểm với tổng giá trị đầu tư bất động sản dài hạn 969.9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, PFL sẽ tăng cường chuyển nhượng các dự án bất động sản và các khoản đầu tư tài chính. Cụ thể, PFL sẽ tiến hành hạch toán doanh thu và lợi nhuận các dự án đầu tư bất động sản đã chuyển nhượng cho CTCP PVC Thanh Hóa như dự án tòa nhà văn phòng cho thuê 38A, dự án Khách sạn Lam Kinh vào quý 1 và quý 2. Đồng thời phối hợp với BQL dự án Dolphin Plaza thực hiện thu tiền bán các căn hộ chung cư của dự án qua sàn giao dịch bất động sản của PVFC Land. Ngoài ra, công ty sẽ tìm kiếm một số dự án bất động sản để ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc nhận chuyển nhượng dự án. Đồng thời, tìm kiếm khách hàng trong và ngoài ngành dầu khí, mua bán chuyển nhượng các căn hộ tại Hà Nội và TPHCM phù hợp với sự biến động của thị trường. Cơ cấu lại danh mục đầu tư tài chính, thực hiện chuyển nhượng cổ phiếu Petroland, Sông Đà Cao Cường, Mỹ Phúc…