Ông Nguyễn Ngọc Minh, Ủy viên HĐQT CTCP Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex (HNX: PGT) đăng ký mua 201,000 cp từ ngày 06/03 đến 04/04.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Ngọc Minh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: PGT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 213,000 CP (tỷ lệ 2.3%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 201,000 CP
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 06/03/2014
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 04/04/2014.

HNX