Từ sát vạch 16m50, Sterling cứa lòng đưa bóng vào góc xa lập công cho Man City.