Filipe Luis đã trở thành tội đồ của Atletico khi đốt lưới nhà, giúp Levante vượt lên dẫn trước 1-0.