Cách chơi của game khá đơn giản, người chơi chỉ việc hứng viên bi để nó bay lên phá hết những khối gạch cho đến viên cuối cùng.