Giadinh.net - Một bạn gái 22 tuổi, chưa từng quan hệ với bạn trai, mới chỉ dùng tay thôi nhưng 2 tháng nay không thấy "đèn đỏ". Bạn lo lắng mình mang thai nhưng thắc mắc chưa quan hệ thì làm sao có thai được. Nhưng thực tế, bạn vẫn có thể mang thai mặc dù chưa quan hệ trực tiếp.