Sau nhiều ngày tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã phá thành công đường dây làm giả tài liệu, giấy tờ và bắt giữ 5 đối tượng. Các đối tượng khai nhận đã làm giả khoảng 100 loại bằng tốt nghiệp, giấy tờ, chứng chỉ giả để bán cho những người có nhu cầu..