TT(Hà Nội) - "Tôi nhấn mạnh: nếu chúng ta không quyết liệt, không loại trừ nguy cơ dịch bùng phát mạnh mẽ, nguy cơ lây lan là rộng và khó khắc phục trong ngày một ngày hai" - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nói như vậy khi làm việc với Bộ Y tế sáng 12-4 để tìm cách phòng chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm.