Ngày 8/4, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 08/2011/TT-NHNN quy định chi tiết về tín dụng kinh doanh xuất khẩu gạo theo Nghị định 109/2011/NĐ-CP ngày 4/11/2010 của Chính phủ.

Thông tư quy định rõ, các ngân hàng thương mại chủ động cân đối nguồn vốn đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn đối với thương nhân đủ điều kiện kinh doanh thóc, gạo. Các đơn vị trên cũng phải thực hiện đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về cho vay đối với thương nhân thực hiện kinh doanh xuất khẩu thóc, gạo hàng hóa bảo đảm bình ổn thị trường tiêu dùng nội địa và phục vụ xuất khẩu. Trong trường hợp giá thóc, gạo hàng hóa trên thị trường thấp hơn giá thóc gạo định hướng, các ngân hàng thương mại cho thương nhân vay vốn để thu mua thóc, gạo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ tình hình cho vay thu mua thóc, gạo trên địa bàn. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các ngân hàng báo cáo Ngân hàng Nhà nước để xem xét, xử lý. Định kỳ hàng tháng, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố tổng hợp báo cáo tình hình cho vay thu mua thóc, gạo hàng hóa phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước trên địa bàn. Thông tư trên có hiệu lực kể từ ngày 22/5/2011./. (TTXVN/Vietnam+)