Đây là một trong những yêu cầu bắt buộc của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (TCCƯDVTT) có trang bị máy giao dịch tự động (Automated Teller Machine - ATM).

NHNN đã xây dựng dự thảo Quy định và hướng dẫn về việc trang bị, quản lý, vận hành nhằm đảm bảo an toàn hoạt động của máy ATM, cũng như đối với khách hàng giao dịch.

Các trụ ATM phải trang bị gương để khách hàng có thể quan sát phía sau khi giao dịch

Theo đó, các vị trí đặt máy ATM phải đảm bảo an toàn, thuận tiện cho khách hàng sử dụng và đáp ứng yêu cầu an ninh, an toàn cho máy. Đặc biệt, tại vị trí đặt máy ATM, các TCCƯDVTT phải trang bị gương để khách hàng có thể quan sát được phía sau khi thực hiện giao dịch.

Ngoài ra, theo yêu cầu của NHNN, trường hợp máy ATM trả tiền sau khi trả thẻ thì thời gian tối đa cho việc trả tiền là 1 phút kể từ khi trả thẻ với khả năng cung cấp tối thiểu bốn loại mệnh giá đồng tiền Việt Nam.

Để đảm bảo an toàn, dữ liệu thông tin khách hàng phải được bảo mật trong quá trình xử lý, truyền và lưu trữ; dữ liệu giao dịch phải được mã hóa khi truyền qua mạng; thiết lập, duy trì hệ thống kiểm soát và ngăn chặn các truy cập trái phép vào hệ thống ATM. Các TCCƯDVTT phải trang bị camera và đảm bảo hoạt động giám sát, lưu trữ hình ảnh thu được tối thiểu ba mươi ngày.

Camera giám sát được phép ghi lại nhận dạng khách hàng, thao tác đưa thẻ vào, rút thẻ ra khỏi máy, lấy tiền khỏi máy và các hoạt động tại ATM, nhưng không ghi lại thao tác nhập mã PIN của khách hàng.

Đặc biệt, các máy ATM cần lắp đặt thiết bị phòng chống sao chép thông tin chủ thẻ (Anti-skimming) cả phần cứng và phần mềm.

Các TCCƯDVTT nên cung cấp hoặc khuyến khích khách hàng sử dụng các dịch vụ kiểm soát giao dịch, số dư tài khoản (như dịch vụ SMS banking,…) để giúp khách hàng tự giám sát tài khoản của mình.

Khi thực hiện giao dịch tại máy ATM, khách hàng không được che mặt, hoặc ngăn cản camera giám sát ghi lại nhận diện của mình khi thực hiện giao dịch. Trường hợp ngược lại, các giao dịch sẽ bị coi là có dấu hiệu gian lận.

TCCƯDVTT có quyền từ chối thực hiện giao dịch hoặc tạm ngừng cung cấp dịch vụ để xác minh khi phát hiện những trường hợp này.